Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie Niemiec

Tomasz Grzelakowski

DOI: 10.21858/msr.19.09

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie studiów przypadków wybranych obiektów biurowych, zrealizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w kontekście sposobu finansowania inwestycji. Projekty zrealizowane zostały na terenie Niemiec na początku XXI wieku. Budynki wybrano według osiągniętej punktacji w certyfikacji DGNB i następnie porównane zostały użyte w nich rozwiązania.

Tomasz Grzelakowski, Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie NiemiecPobierz

Diagramy Voronoi – modele badawcze struktur prętowych w optymalizacji architektoniczno-konstrukcyjnej

Wiesław Rokicki, Ewelina Gawell

DOI: 10.21858/msr.19.10

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

We współczesnej architekturze projektowej obserwuje się interesujący trend tworzenia wysoce złożonych układów przestrzennych, inspirowanych wzorami zaczerpniętymi ze świata przyrody. W efekcie powstają rozwiązania innowacyjne wizualnie, a co ważne z inżynierskiego punktu widzenia, także efektywne technologicznie. Logika kształtowania “bionicznej” architektury ma na celu m.in. racjonalne wykorzystanie materiałów i energii.

Wiesław Rokicki, Ewelina Gawell, Diagramy Voronoi – modele badawcze struktur prętowych w optymalizacji architektoniczno-konstrukcyjnejPobierz

Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny

Marcin Bugaj, Roman Domański

DOI: 10.21858/msr.19.11

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem tej publikacji jest zaprezentowanie inteligentnego budynku Politechniki Warszawskiej, stanowiącego m.in. Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych. Obiekt ten wyróżnia się innowacyjnością pod względem złożoności systemu zaopatrującego go w ciepło i energię elektryczną. Jest on wyposażony w rozbudowany układ akwizycji danych, pozwalający na pełną kontrolę procesów energetycznych. Obecnie w budynku prowadzone są badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów PW.

Marcin Bugaj, Roman Domański, Budynek inteligentny – hybrydowy system energetycznyPobierz

Analiza kosztów inwestycji i eksploatacji hybrydowych źródeł energii dla budynku w technologii tradycyjnej w zależności od jego skali

Mariusz Owczarek, Weronika Radzikowska-Juś

DOI: 10.21858/msr.19.12

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Najczęściej stosowane źródła energii dla budynków jednorodzinnych to węgiel, gaz i olej opałowy. Coraz częściej inwestorzy rozważają też instalacje pompy ciepła. Każde z tych źródeł charakteryzuje się innymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Idea źródła hybrydowego polega na współpracy kilku źródeł energii w jednym budynku. Celem opracowania jest dobór najlepszych udziałów źródeł z trzech kryteriów: minimum kosztów inwestycji, minimum kosztów eksploatacji przez założony okres czasu i minimum sumy kosztów inwestycji i eksploatacji.

Mariusz Owczarek, Weronika Radzikowska-Juś, Analiza kosztów inwestycji i eksploatacji hybrydowych źródeł energii dla budynku w technologii tradycyjnej w zależności od jego skaliPobierz

Cena słońca w projektowaniu architektonicznym

Witold Andrzej Werner

DOI: 10.21858/msr.19.13

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Podstawowym walorem inwestycji budowlanych jest optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – szacowane prawdopodobnymi efektami ekonomicznymi, możliwymi do osiągnięcia w planowanym czasie. Istotną barierę uzyskiwania satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych stanowią przepisy techniczne, dotyczące tzw. przesłaniania i zacieniania mieszkań przez projektowane obiekty, w zasięgu których znajdują się mieszkania.

Witold Andrzej Werner, Cena słońca w projektowaniu architektonicznymPobierz

Koszty inwestycyjne I eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwie

Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech

DOI: 10.21858/msr.19.14

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W referacie opisano problematykę dotyczącą źródeł ciepła stosowanych do ogrzewania budynków. Celem pracy jest analiza różnych rozwiązań źródeł ciepła, o mocy cieplnej źródła 150 kW, w kontekście nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji. Analiza obejmuje rozwiązania instalacyjne oparte na źródłach ciepła z kotłami kondensacyjnymi opalanymi gazem ziemnym lub olejem opałowym, pompy ciepła, a także, jako kombinacje tych urządzeń, hybrydowe rozwiązanie źródła ciepła.

Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech, Koszty inwestycyjne I eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwiePobierz

Nanokompozyty z grafenem: wytwarzanie, właściwości i znaczenie w budownictwie

Zdzisław Trzaska, Maria Trzaska

DOI: 10.21858/msr.19.15

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Znaczący postęp w rozwoju nowych technologii, w tym inżynierii materiałowej, jaki się dokonał w ubiegłym dwudziestoleciu stawia obecnie projektowanie nowych konstrukcji i urządzeń w świetle wymagań dotąd niemożliwych do spełnienia. Konstrukcje i urządzenia wykonane z użyciem nanotechnologii całkowicie spełniają wysokie wymagania wytrzymałościowe i kreują postęp techniczny.

Zdzisław Trzaska, Maria Trzaska, Nanokompozyty z grafenem: wytwarzanie, właściwości i znaczenie w budownictwiePobierz

O rewitalizacji na Mazowszu

Paulina Sikorska

DOI: 10.21858/msr.19.16

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Usystematyzowanie zapisów dotyczących rewitalizacji, które nastąpiło w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r. oraz w Ustawie o rewitalizacji z 9 października 2015 r., wprowadziło równocześnie dużą dezinformację wśród samorządów terytorialnych przyzwyczajonych do powierzchownego utożsamiania słowa „rewitalizacja” z remontem. Wyżej wskazane dokumenty określiły na nowo zasady, tryb przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, a także zawartość programów rewitalizacji. W związku tym wprowadzone zmiany zmusiły wszystkie samorządy realizujące lub planujące podjęcie procesu rewitalizacji na swoim terenie do weryfikacji dokumentów, które stanowią podstawę tego typu działań.

Paulina Sikorska, O rewitalizacji na MazowszuPobierz

Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce

Elżbieta Muszyńska

DOI: 10.21858/msr.19.17

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest poświęcony problemom opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych, często zdegradowanych i oczekujących na wykorzystanie dla nowych współczesnych potrzeb. Przedstawia przykłady zarówno takich obszarów, których dalszy los jest jeszcze nieustalony, jak i tych, dla których rozpoczęto procedurę wykorzystania na określone cele. Wśród przykładów dawnych poligonów wyróżnia się Maków w Skierniewicach, który zostanie w całości przeznaczony na cele uzdrowiskowe.

Elżbieta Muszyńska, Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej PolscePobierz