Diagramy Voronoi – modele badawcze struktur prętowych w optymalizacji architektoniczno-konstrukcyjnej

Wiesław Rokicki, Ewelina Gawell

DOI: 10.21858/msr.19.10

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

We współczesnej architekturze projektowej obserwuje się interesujący trend tworzenia wysoce złożonych układów przestrzennych, inspirowanych wzorami zaczerpniętymi ze świata przyrody. W efekcie powstają rozwiązania innowacyjne wizualnie, a co ważne z inżynierskiego punktu widzenia, także efektywne technologicznie. Logika kształtowania “bionicznej” architektury ma na celu m.in. racjonalne wykorzystanie materiałów i energii.