Język i regionalna adaptacyjność architektury

Bogusz Modrzewski

DOI: 10.21858/msr.19.05

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego tekstu jest opisowe określenie warunków kształtowania architektonicznego języka form, w tym zwłaszcza form regionalnych, rozumianych jako zdolność adaptacji domeny architektury do lokalnych warunków zarówno w wymiarze geograficznym (lokalne uwarunkowania klimatyczne, materiały, wydajność energetyczna czy technologie low-tech), jak i w wymiarze humanistycznym, w odniesieniu do lokalnych tradycji budowlanych.