Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku

Hanka Zaniewska

DOI: 10.21858/msr.19.01

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Proces umiastowienia polskiej sieci osadniczej uwidocznił się w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, czego wyrazem było utworzenie 87 nowych miast w latach 1989-2011. Większość z nich to małe miasta, nie przekraczające 5 tys. mieszkańców, które miały w przeszłości prawa miejskie, utracone z przyczyn politycznych, gospodarczych, a także administracyjnych.