Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyspieszenie zmian w strukturze przemysłu jest wynikiem obecnego kryzysu globalnego. Modernizacje te mogą w jakimś stopniu zastępować brak ilościowej ekspansji w produkcji oraz mogą wytworzyć popyt, który w innych warunkach nie pojawiłby się w ogóle. Warto podkreślić, że bardziej trwałe miejsca pracy powstają głównie w przemyśle, co daje szansę zmniejszenia bezrobocia. W Europie struktura przemysłowa ma najwięcej elementów przestarzałych, a jej modernizacja przebiegała wolniej niż w USA, Japonii i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Rezultatem tego zjawiska jest opóźnienie przemysłowe Europy, jakie wykazuje ona w stosunku do USA i Japonii.