Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Problematyka rewitalizacji miast nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Przyczyną tego jest nie tylko stopień degradacji wielu miast czy ich fragmentów, który prowadzi do spadku ich atrakcyjności lub pojawiania się problemów o charakterze społecznym i ekonomicznym. Rosnąca waga rewitalizacji miast wynika także z faktu, że jej pozytywne skutki mogą wpływać na sytuację nie tylko układu lokalnego, ale także układów ponadlokalnych, stymulując w nich pożądane zjawiska i procesy, istotne dla rozwoju w szerszym ujęciu przestrzennym.

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozowjem miasta i regionuPobierz

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) został utworzony decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Pierwszy etap tworzenia tego systemu rozpoczął się w roku 2000 i obejmował prace badawczo-rozwojowe ujęte w projekcie celowym pt. System Baz danych przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego. Działania te miały na celu opracowanie metodyki tworzenia baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego oraz zaproponowanie koncepcji Systemu Baz Danych.

Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski, Mazowiecki System Informacji PrzestrzennejPobierz

Polskie regiony jako motory rozwoju. Refleksje wokół publikacji

Roman Szul

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Pod koniec 2009 roku Polskie Forum Obywatelskie i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikowały niewielką rozmiarami (140 stron), lecz ważną pod względem treści publikację pt. Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski. Publikacja ta zawiera głównie teksty wystąpień na konferencji zorganizowanej przez Senat RP z okazji 10-lecia nowych województw (zwanych też regionami) i 20-lecia demokracji w Polsce.

Roman Szul, Polskie regiony jako motory rozwoju. Refleksje wokół publikacji Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji PolskiPobierz

Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego profesora Jerzego Łempickiego

Magdalena Staniszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Właśnie ukazało się długo oczekiwane, monumentalne dzieło profesora Jerzego Łempickiego Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego, będący czwartą częścią Herbarza mazowieckiego. O książce z pewnością można powiedzieć, że jest ukoronowaniem wszystkich wydanych w tym roku w Sierpcu publikacji.

Magdalena Staniszewska, Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego profesora Jerzego Łempickiego – ukoronowanie sierpeckich publikacji 2008 rokuPobierz

Rocznik Otwocki

Czesław Marcinkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Problematyka lokalnych społeczności znajduje swoje odbicie w różnych publikacjach i cieszy się wzrastającym zainteresowaniem i uznaniem coraz szerszego kręgu mieszkańców danego regionu. Posiadanie tytułu wydawniczego mówiącego o społeczno-historycznych i gospodarczych problemach z przeszłości, wskazującego na wcześniejsze osiągnięcia i prezentującego ludzi zasłużonych dla regionu to niezwykle istotny element umacniania lokalnej świadomości społecznej.

Czesław Marcinkowski, Rocznik OtwockiPobierz