Od Redaktora Naczelnego

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Czytelnicy, oddajemy na Państwa użytek piąty już numer naszego periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Pozwolę sobie zauważyć, że znalazło już ono miejsce na rynku wydawnictw naukowych oraz uznanie wśród autorów i czytelników. Liczymy na jeszcze większe zainteresowanie po otrzymaniu punktacji listy filadelfijskiej, o co już wystąpiliśmy.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

O sposobach wykorzystania przez armię rzymską koni tzw. ras prymitywnych

Radosław Andrzej Gawroński

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wykorzystując dane archeologiczne oraz przekazy pisane, autor stara się udowodnić, że niskorosłe konie tzw. ras prymitywnych, wykorzystywane przez germańskich wojowników oraz oddziały posiłkowe Batawów, były bardzo przydatne w walkach na granicy reńskiej.

Radosław Andrzej Gawroński, O sposobach wykorzystania przez armię rzymską koni tzw. ras prymitywnychPobierz

Rewolucja neolityczna na Mazowszu. Początki nowoczesnej gospodarki

Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W połowie 5 tys. p.n.e. doszło do wielkiego – neolitycznego przełomu w życiu społeczności zamieszkujących obecne ziemie polskie. Spowodowały go grupy emigrujące z południa – tzw. kultur z cyklu wstęgowego i lendzielsko-polgarskiego. W gospodarce pojawia się stabilne osadnictwo, uprawa roli, hodowla udomowionych zwierząt, umiejętność tkania materiałów, garncarstwo.

Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, „Rewolucja neolityczna” na Mazowszu. Początki nowoczesnej gospodarkiPobierz

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Maria Krajewska

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W 1920 roku władze Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych rozpoczęły starania o utworzenie Państwowego Muzeum Archeologicznego (PMA). Placówka została powołana rozporządzeniem wydanym w dniu 22 marca 1928 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Od jej powstania do chwili obecnej eksponowano ponad 360 wystaw, a pracownicy PMA zbadali ponad 450 stanowisk archeologicznych w Polsce, Iraku, Peru, Niemczech, Austrii i Czechach.

Maria Krajewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w WarszawiePobierz

O kolekcjach tworzących zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Marek Zalewski

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zainteresowanie „starożytnościami”, obok naukowego, miało w Polsce także bardzo wyraźny wydźwięk patriotyczny. Ochrona dziedzictwa narodowego z podkreślaniem odrębności kulturowej i historycznej ziem pozostających pod panowaniem trzech zaborców stanowiła program realizowany przez znaczną część środowiska intelektualnego.

Marek Zalewski, O kolekcjach tworzących zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w WarszawiePobierz

Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej

Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Problem odpadów stanowi podstawowy element ochrony środowiska naturalnego przed skutkami ich ujemnego oddziaływania, a także powstawania. Przedmioty lub substancje określone jako „odpady” podlegają kontroli wspólnotowego prawodawstwa, którego celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.

Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki, Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcejPobierz

Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W pracy przedstawiono wyniki rozważań dotyczących gruntowych wymienników ciepła, które mają współpracować z wymiennikiem w nawierzchni mostu (wiaduktu) w celu redukcji zmian temperatury nawierzchni. Pokazano wyniki symulacji numerycznej procesów ładowania magazynu i zmiany temperatury gruntu.

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie. Część IIPobierz

Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju. Zagrożenia i szanse.

Paulina Sikorska

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule poruszono zagadnienie przestrzeni publicznych. Podjęto próbę ich zdefiniowania oraz wskazania roli, jaką odgrywają owe przestrzenie w tkance miejskiej i życiu mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócono na problem marginalizacji i degradacji publicznych przestrzeni otwartych w województwie mazowieckim. Wśród powodów takiego stanu rzeczy wymieniono niekonsekwencje prawne, nieświadomość wagi i skutków podejmowanych decyzji oraz zwycięstwo wartości ekonomicznych nad społecznymi.

Paulina Sikorska, Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju. Zagrożenia i szanse. Przypadek MazowszaPobierz