Rocznik Otwocki

Czesław Marcinkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Problematyka lokalnych społeczności znajduje swoje odbicie w różnych publikacjach i cieszy się wzrastającym zainteresowaniem i uznaniem coraz szerszego kręgu mieszkańców danego regionu. Posiadanie tytułu wydawniczego mówiącego o społeczno-historycznych i gospodarczych problemach z przeszłości, wskazującego na wcześniejsze osiągnięcia i prezentującego ludzi zasłużonych dla regionu to niezwykle istotny element umacniania lokalnej świadomości społecznej.