Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP) został utworzony decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako element realizacji polityki państwa i Unii Europejskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Pierwszy etap tworzenia tego systemu rozpoczął się w roku 2000 i obejmował prace badawczo-rozwojowe ujęte w projekcie celowym pt. System Baz danych przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego. Działania te miały na celu opracowanie metodyki tworzenia baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego oraz zaproponowanie koncepcji Systemu Baz Danych.