Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej

Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki

DOI: brak

Nr woluminu: 5

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Problem odpadów stanowi podstawowy element ochrony środowiska naturalnego przed skutkami ich ujemnego oddziaływania, a także powstawania. Przedmioty lub substancje określone jako „odpady” podlegają kontroli wspólnotowego prawodawstwa, którego celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.