Informacje o książce Ocena projektów europejskich 2007–2013

Czesław Marcinkowski

DOI: brak

Nr woluminu: 2

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Aktualnie projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej bardzo interesują samorządy różnych szczebli oraz wiele innych podmiotów (projektodawców, decydentów, wykonawców, beneficjentów itd.). Możliwość pozyskania środków unijnych na konkretne inwestycje i ich precyzyjne rozliczenie, w oparciu o zasady audytu według standardów UE, to często główny problem „władzy” chcącej wykazać się przed wyborcami.