Ewolucja roli transportu rowerowego w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Maciej Sulmicki, Sebastian Pawłowski

DOI: 10.21858/msr.28.07

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia ewolucję roli transportu rowerowego prezentowaną w dokumentach planistycznych województwa mazowieckiego od 2004 r. oraz perspektywy wdrożenia w życie zapisów aktualnego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, przyjętego w 2019 r. Jako punkt wyjścia przedstawiono zmiany roli roweru w Danii i Holandii, a w szczególności w ich stolicach. Oba państwa stanowią dobry punkt odniesienia nie tylko ze względu na sukcesy w realizacji polityki rowerowej, lecz również ich powierzchnię zbliżoną do obszaru województwa mazowieckiego, a w przypadku Holandii – dodatkowo podobną liczbę ludności w aglomeracji stołecznej.