COVID-19 – czas na wnioski. Troska o pacjenta, a czas poświęcony na szczepienia

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.42.06

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi decydentom, że szczepienia przeciw COVID-19 wykorzystujące szczepionki podawane zastrzykiem zabrały czas personelowi medycznemu, którego mogło zabraknąć na leczenie pacjentów z COVID-19, jak i z innymi chorobami oraz ofiar wypadków.

MSR_42_06_Anna Wieczorek_COVID-19 – czas na wnioski. Troska o pacjenta, a czas poświęcony na szczepieniaPobierz

Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Barbara Mikocka, Katarzyna Męzik

DOI: 10.21858/msr.42.05

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie posiada bogatą kolekcję kilku tysięcy pocztówek, która systematycznie od wielu lat jest udostępniana w formie wystaw czasowych. Kolejnym tematem, który jeszcze nie doczekał się swojego opracowania, a stanowi sporą część tego zbioru jest turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek.

MSR_42_05_Barbara Mikocka, Katarzyna Męzik_Turystyka uzdrowiskowa i wypoczynek na pocztówkach w Muzeum Sportu i Turystyki w WarszawiePobierz

Audyt krajobrazowy – czy jest potrzebny?

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.42.04

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zakresu stanowienia i zasad sporządzania audytu krajobrazowego. Autor uważa, że nie było potrzeby wprowadzenia audytu krajobrazowego do polskiego systemu prawnego.

MSR_42_04_Anna Wieczorek_Audyt krajobrazowy – czy jest potrzebny?Pobierz

Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020

Barbara Chmielewska

DOI: 10.21858/msr.42.03

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono stan infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim oraz zmiany jakie nastąpiły po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia badania identyfikacji obszarów, które mają utrudniony dostęp do podstawowych usług społecznych, jak m.in. do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, edukacji, kultury, cyfryzacji.

MSR_42_03_Barbara Chmielewska_Zmiany infrastruktury społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005–2020Pobierz

Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożenie

Roman Domański

DOI: 10.21858/msr.42.02

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W pracy przedstawiono w skrócie potrzeby energetyczne świata, podział zużycia energii pierwotnej z punku widzenia paliw oraz 3 podstawowe scenariusze rozwoju świata prezentowane przez Międzynarodową Agencję Energii. Omówiono podstawowe procesy dotyczące wytwarzania energii jądrowej i jej konwersji na energię wewnętrzną. Przedstawiono najważniejsze typy reaktorów jądrowych podając ich podstawowe parametry pracy. W posumowaniu przedstawiono zasadnicze wnioski.

MSR_42_02_Roman Domański_Energetyka jądrowa – konieczność, a nie zagrożeniePobierz

Wstępne studium budowy głębokowodnego portu morskiego „Władysławowo”

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.42.01

Nr woluminu: 42

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W niniejszym artykule dokonano analizy planistycznych, urbanistycznych, komunikacyjnych, hydrologicznych i ekologicznych warunków budowy portu „Władysławowo”. Na tej podstawie wykonano analizę celowości inwestycji, która doprowadziła do wniosku o zasadności realizacji inwestycji, wobec czego zaproponowano 5 wariantów lokalizacji, a następnie przeprowadzono dla nich analizę wielokryterialną i określono wariant optymalny.

MSR_42_01_Tadeusz Wójcicki_Wstępne studium budowy głębokowodnego portu morskiego „Władysławowo”Pobierz