Aktualizacja dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Chcąc w przyszłości zarządzać środkami własnymi oraz europejskimi, musimy dysponować zarówno wspólnie wypracowaną strategią, jak i planem zagospodarowania przestrzennego województwa. Oba dokumenty, na podstawie obowiązującego prawa, przygotowuje samorząd województwa. Strategia i plan są podstawą operacyjnego zarządzania programami i projektami realizowanymi na poziomie regionalnym oraz tworzonymi we współpracy ze wszystkimi partnerami.