Najważniejsze i najpilniejsze zadania w województwie mazowieckim

Tomasz Sałański

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego, które zidentyfikowały najważniejsze i najpilniejsze zadania w jednostkach samorządu terytorialnego różnych poziomów. Takie informacje stanowią punkt wyjścia przy podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pozwalają one na wyłonienie dziedzin tematycznych, w których są podejmowane lub powinny być podjęte działania, jak również określają szczegółowe zapotrzebowanie na inwestycje.