Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. Warszawy

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.34.02

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autorzy artykułu uważają, że: należy zrezygnować ze zbyt skomplikowanych metod ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; najprostszym i najbardziej sprawiedliwym byłoby wprowadzenie jednej opłaty od każdej osoby, deklarującej miejsce zamieszkania na terenie Polski, a ww. opłatę można powiązać np. z podatkiem dochodowym.