Celowość budowy głębokowodnego portu morskiego na środkowym Pomorzu. Studium wstępne

Tadeusz Wójcicki

DOI: 10.21858/msr.34.01

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Główne porty w Polsce są położone niefortunnie, wyłącznie przy zachodnim albo wschodnim krańcu polskiego wybrzeża Bałtyku, czyli przy ujściu Odry albo w rejonie ujścia Wisły do morza, i są odległe od siebie o ok. 280–290 km w linii prostej. Warto zatem rozważyć zasadność budowy czwartego portu głębokowodnego, położonego mniej więcej pośrodku między nimi, a więc gdzieś na środkowym Pomorzu, najlepiej na odcinku wybrzeża między głównymi miastami tej części Pomorza, między Kołobrzegiem a Koszalinem.

Tadeusz Wójcicki, Celowość budowy głębokowodnego portu morskiego na środkowym Pomorzu. Studium wstępnePobierz

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. Warszawy

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.34.02

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autorzy artykułu uważają, że: należy zrezygnować ze zbyt skomplikowanych metod ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; najprostszym i najbardziej sprawiedliwym byłoby wprowadzenie jednej opłaty od każdej osoby, deklarującej miejsce zamieszkania na terenie Polski, a ww. opłatę można powiązać np. z podatkiem dochodowym.

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski, Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – aspekty prawne i ekonomiczne na przykładzie m.st. WarszawyPobierz

Czy Kazimierz Dolny jest pomnikiem historii?

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.34.03

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Pozostaje bezspornym, że Kazimierz Dolny ma szczególne wartości dla kultury, a tym samym spełnia wymagania stawiane obiektowi, który chce się uznać za pomnik historii. Niestety, regulacje dotyczące ochrony zabytków: decyzje z 1966 r. i z 1983 r. o wpisie do rejestru zabytków oraz zarządzenie Prezydenta RP z 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii Kazimierza Dolnego budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i prawnej – nie wiadomo czy obowiązują. Taka sytuacja wywołuje konflikty pomiędzy mieszkańcem Kazimierza Dolnego a władzami, w szczególności wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Anna Wieczorek, Czy Kazimierz Dolny jest pomnikiem historii?Pobierz

Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część I: od średniowiecza do wybuchu II wojny światowej

Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka

DOI: 10.21858/msr.34.04

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Historia obiektów sportowych Warszawy jest wpisana w dzieje miasta i stanowi dokument jego dziedzictwa kulturowego. Od kilkuset lat rozwojowi poszczególnych dyscyplin sportu uprawianych w Warszawie towarzyszą inwestycje dla sportu, widoczna jest ewolucja budownictwa sportowego. Zatem historia warszawskiej architektury sportowej obejmuje okres około siedmiuset lat: od średniowiecza po czasy współczesne. Były to zarówno budowle wznoszone na potrzeby wielkich imprez sportowych, jakimi były tory wyścigowe i są współczesne stadiony, jak i obiekty sportowe towarzyszące oświacie czy codziennej rekreacji mieszkańców miasta.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka, Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część I: od średniowiecza do wybuchu II wojny światowejPobierz

Eden – mistyczny ogród mariawicki w Felicjanowie

Sławomir P. Markowski

DOI: 10.21858/msr.34.05

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest próba przedstawienia zespołu cech o mistycznej tożsamości zabytkowego ogrodu w Felicjanowie. Unikatowy charakter ogrodu, choć wynika z pozornie banalnego widzenia jego przestrzeni, sam w sobie niesie wielki ładunek sacrum, zawierający istotne dla wyznania mariawickiego symbole. Kontekst przyrodniczo-przestrzenny zawarty został w mistycznym odniesieniu do ogrodu Eden.

Sławomir P. Markowski, „Eden” – mistyczny ogród mariawicki w FelicjanowiePobierz

Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim

Paulina Żurawicka, Monika Kierzkowska, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.34.06

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zaprezentowano wyniki analizy głównych potrzeb, problemów i wyzwań związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. W celu ich identyfikacji przeprowadzono badanie ankietowe, skierowane do mazowieckich jednostek OSP. Przedmiotowa analiza pozwoliła m.in. na rozpoznanie potrzeb ochotniczych straży pożarnych w zakresie poprawy wyposażenia, podnoszenia sprawności członków jednostek do prowadzenia akcji ratowniczych oraz zebranie informacji na temat przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczych. Nadesłane odpowiedzi umożliwiły także ustalenie najbardziej pożądanych przez jednostki OSP form wsparcia ich działalności.

Paulina Żurawicka, Monika Kierzkowska, Dariusz Piwowarczyk, Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckimPobierz

Seniorzy w dobie COVID-19

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.34.07

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wnioski nasuwają się same. Należy zrobić wszystko, aby ograniczyć do minimum kontaktowanie się ludzi. Jednocześnie nie można zatrzymać gospodarki, co oznacza, że zamykanie zakładów pracy nie powinno mieć miejsca. Gdzie w takim razie można i należy ograniczać grupowanie się ludzi? Takimi miejscami są niewątpliwie sklepy, banki, poczty i urzędy. Najbardziej narażone na zakażenie są osoby w podeszłym wieku. W Polsce jest ponad 9 milionów osób powyżej 60 roku życia. Jeśli wszyscy zachorują na COVID-19, to polska ochrona zdrowia nie ma żadnej szansy ich uratować.

Anna Wieczorek, Seniorzy w dobie COVID-19Pobierz

Sieć ochotniczych straży pożarnych w diecezji płockiej – recenzja książki

Magdalena Staniszewska

DOI: 10.21858/msr.34.08

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Sieć ochotniczych straży pożarnych w diecezji płockiej to najobszerniejsze z dotychczas wydanych dzieł księdza Andrzeja Zakrzewskiego – liczy ponad 400 stron – poświęconych strażom pożarnym. Dla przypomnienia, w minionych latach ukazywały się książki o tematyce straży w powiecie sierpeckim, dekanacie tłuchowskim, o zastępach strażackich w parafiach diecezji płockiej, a także publikacje dotyczące patrona strażaków, świętego Floriana i rytuału strażackiego będące pomocą liturgiczno-duszpasterską skierowaną do księży kapelanów straży pożarnych i duszpasterzy, którzy posługują wśród strażaków.

Magdalena Staniszewska, Sieć ochotniczych straży pożarnych w diecezji płockiej – recenzja książkiPobierz