Włócz się po mieście – warsztaty Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Łódzkiej

Stanisław Klajs, Jakub Misiak, Bartłomiej Olczak

DOI: 10.21858/msr.23.08

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Od 3 lat Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula, działające przy Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Budownictwa, Architektury iInżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi organizuje ogólnopolskie studenckie warsztaty urbanistyczno architektoniczne „Włócz się po mieście” poświęcone zagadnieniu rewitalizacji tkanki śródmiejskiej Łodzi.