Wielosektorowa współpraca w kreowaniu rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego

Maria Gagacka

DOI: 10.21858/msr.37.03

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Dążenia rozwojowe współczesnych społeczeństw nierzadko mają konfliktowy charakter. Kreowanie wizji rozwoju wobec zderzania się z doraźnymi celami ekonomicznymi zarówno na poziomie polityk publicznych, jak i interesów poszczególnych jednostek i grup społecznych stwarza coraz większe trudności.