Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych

Adam Molecki

DOI: 10.21858/msr.20.08

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia wybrane aspekty wdrażania Inteligentnego Systemu Transportowego we Wrocławiu. Ukazano nacisk, jaki władze miejskie wywarły na skoordynowanie inwestycji związanych z odciążeniem układu transportowego od ruchu kołowego oraz uprzywilejowaniu tramwajów. Zwrócono również uwagę, w jaki sposób uzyskano zmianę postrzegania transportu publicznego – z uciążliwego na relatywnie wygodny sposób dokonywania przemieszczeń w mieście.