Od Redaktora Naczelnego

Adriana Barbara Cieślak

DOI: 10.21858/msr.20

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Mam przyjemność oddać w ręce Czytelników kolejny numer czasopisma naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. W dwudziestym numerze naszego periodyku znalazły się niezwykle interesujące i zróżnicowane pod względem merytorycznym artykuły naukowe, poruszające zagadnienia z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz współczesnych problemów architektonicznych.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Harmonia czy dysonans – rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku

Błażej Ciarkowski

DOI: 10.21858/msr.20.01

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest analiza założeń projektowych wybranych przykładów architektury uzdrowiskowej, powstałej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji budynek-krajobraz.

Błażej Ciarkowski, Harmonia czy dysonans – rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wiekuPobierz

Tradycja domów proekologicznych. Przykłady polskie

Mariusz Damian Nowak

DOI: 10.21858/msr.20.02

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z proekologicznym budownictwem jednorodzinnym. Głównym celem opracowania jest wprowadzenie spójnej klasyfikacji dla domów proekologicznych i zestawienie reprezentatywnych przykładów dla każdej z grup. Przyjęto klasyczną metodę badawczą, polegającą na zestawieniu i porównaniu wybranych przykładów z literatury przedmiotu i własnych obserwacji in situ.

Mariusz Damian Nowak, Tradycja domów proekologicznych. Przykłady polskiePobierz

Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku

Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech

DOI: 10.21858/msr.20.03

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W referacie przedstawiono wyniki analiz cieplnych oraz warianty modernizacji systemu ogrzewania w istniejącym (jednorodzinnym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym) budynku mieszkalnym, zbudowanym na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w celu przystosowania go do aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej oraz racjonalizacji zużycia ciepła. Analizowano istniejący budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, który jest zlokalizowany w powiecie legionowskim w woj. mazowieckim.

Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech, Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynkuPobierz

Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie

Radosław Piskorski

DOI: 10.21858/msr.20.04

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ocena wrażeń związanych z obserwacją krajobrazu towarzyszy człowiekowi od niemalże początków dziejów ludzkości. Badania związane z analizą walorów obserwowanej przestrzeni są istotnym zagadnieniem dla architektów krajobrazu i urbanistów. W niniejszej pracy podjęto ten problem badawczy, skupiając się na wykorzystaniu narzędzia, jakim są analizy widoczności.

Radosław Piskorski, Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w KrakowiePobierz

Visibility analysis using airborne laser scanning as an indicator of landscape values on the example of Kosciuszko’s mound in Cracow

Radosław Piskorski

DOI: 10.21858/msr.20.04

Vol. no: 20

Return to issue

Return to editions list

The evaluation of impressions associated with landscape observation has accompanied humans since almost the beginning of human history. Research related to the analysis of the qualities of observed space is an important issue for landscape architects and urban planners. This paper addresses this research problem, focusing on the use of a tool such as visibility analyses.

Radosław Piskorski, Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w KrakowiePobierz

Architektura i sztuka stosowana w przed- i powojennych projektach Władysława Sowickiego – ewolucja stylu

Agata Wereszczyńska

DOI: 10.21858/msr.20.05

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule została przedstawiona wielopłaszczyznowa i interdyscyplinarna twórczość architekta i plastyka – Władysława Sowickiego. Celem opracowania jest prezentacja działalności artystycznej Sowickiego w zakresie architektury i sztuki stosowanej, analiza rozwoju projektowej aktywności architekta na przestrzeni lat trzydziestych XX wieku oraz lat powojennych, do roku 1954, a także przybliżenie sylwetki projektanta. Pracę podzielono na wstęp, w którym została nakreślona sytuacja historyczna, stanowiąca integralne tło dla rozwoju sztuk projektowych w Polsce, dwa rozdziały opisujące przed- i powojenną działalność architekta oraz na podsumowanie.

Agata Wereszczyńska, Architektura i sztuka stosowana w przed- i powojennych projektach Władysława Sowickiego – ewolucja styluPobierz

Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu

Marta Bohdziewicz-Lulewicz

DOI: 10.21858/msr.20.06

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł ma na celu przedstawienie argumentów stojących za tezą, że inicjatywy ekonomii społecznej niosą za sobą korzyści w wymiarze społeczno-gospodarczym, odczuwalne na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Korzyści te zostały omówione poprzez analizę funkcji ekonomii społecznej, rozumianych jako istotne cele, z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju, na przykładzie projektu pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w województwie małopolskim, w latach 2008-2015.

Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu. Rozważania na przykładzie założeń i efektów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”Pobierz

Przepis na sukces, czyli jak zrewitalizowano Dolne Miasto w Gdańsku

Dariusz Wołodźko

DOI: 10.21858/msr.20.07

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Gmina Miasta Gdańska w latach 2009-2015 realizowała cztery projekty rewitalizacyjne w dzielnicach: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Zrealizowane przedsięwzięcia dotyczyły zarówno działań inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, czyli dotyczących sfery społecznej.

Dariusz Wołodźko, Przepis na sukces, czyli jak zrewitalizowano Dolne Miasto w GdańskuPobierz