Tradycja domów proekologicznych. Przykłady polskie

Mariusz Damian Nowak

DOI: 10.21858/msr.20.02

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z proekologicznym budownictwem jednorodzinnym. Głównym celem opracowania jest wprowadzenie spójnej klasyfikacji dla domów proekologicznych i zestawienie reprezentatywnych przykładów dla każdej z grup. Przyjęto klasyczną metodę badawczą, polegającą na zestawieniu i porównaniu wybranych przykładów z literatury przedmiotu i własnych obserwacji in situ.