Tożsamość w krajobrazach nie tylko kulturowych województwa mazowieckiego

Ewa Baranowska, Marta Pankowska, Agnieszka Dobrosielska

DOI: 10.21858/msr.se.2023.04

Nr woluminu: SE 2023

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono obszary wyróżniające się lokalną tradycją oraz kultywowaniem obrzędów i zwyczajów na terenie województwa mazowieckiego, jak również wskazano rolę społeczeństwa w kształtowaniu i zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto wykonano ocenę stanu zachowania lub wykształcenia cech syntetycznych krajobrazu gmin, tj. tradycji, tożsamości i swojskości, zgodnie z metodyką rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych.