Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego

Alina Potrykowska

DOI: 10.21858/msr.20.10

Nr woluminu: 20

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Województwo mazowieckie jest największym pod względem powierzchni i liczby ludności województwem w Polsce. W 2015 r. obejmowało obszar o powierzchni 35,6 tys. km2 (11,4% powierzchni kraju), który zamieszkiwało 5349,1 tys. osób, tj. 13,9% ogółu ludności Polski.