Relacja z konferencji „W sercu Mazowsza 105. rocznica poszerzenia granic Warszawy”

Paweł Bezak

DOI: 10.21858/msr.37.10

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

26 lutego br. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – jednego z oddziałów Muzeum Niepodległości w Warszawie, miała miejsce interdyscyplinarna konferencja zamknięta, poświęcona 105. rocznicy przyłączenia do Warszawy jej dawnych przedmieść. Pragnę przypomnieć tutaj, iż w kwietniu 1916 r., po upływie ośmiu miesięcy od opuszczenia miasta przez Rosjan i – nader rychłego – zajęcia ich miejsca przez Niemców, działając z inspiracji ruchów obywatelskich, generał-gubernator Hans von Beseler wydał dekret o poszerzeniu granic Warszawy, wcześniej – zepchniętej przez Rosjan do rangi jednego z wielu miast gubernialnych imperium Romanowych i jednej z szeregu nadwiślańskich twierdz, wznoszonych na ziemiach polskich od lat 30. XIX w.