Regionalne Inwestycje Terytorialne w subregionie siedleckim 2014–2020

Urszula Gadomska, Monika Kierzkowska

DOI: 10.21858/msr.28.08

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje instrument wsparcia pod nazwą Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT), funkcjonujący w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz jego realizację w subregionie siedleckim. RIT to mechanizm finansowy utworzony przez samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, służący wsparciu powiązanych ze sobą projektów w obszarach pozametropolitalnych. Formuła RIT – oparta na podejściu terytorialnym, podobnie jak w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – pozwala na wsparcie problemowych obszarów strategicznej interwencji, zidentyfikowanych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku.