Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018

Adam Struzik

DOI: 10.21858/msr.25.06

Nr woluminu: 25

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przegląd polityki rozwoju województwa mazowieckiego na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. W artykule omówiono reformę podziału administracyjnego Polski wprowadzoną na przełomie 1998 i 1999 roku oraz zmiany legislacyjne determinujące zakres kompetencji samorządu województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju. Następnie przedstawiono zintegrowaną politykę rozwoju realizowaną w województwie mazowieckim w ujęciu horyzontalnym (integracja dokumentów strategicznych i planistycznych) oraz historycznym (konsekwencja w ustalaniu i realizacji celów rozwoju).