Realizacja polityki rozwoju województwa mazowieckiego w latach 1998–2018

Adam Struzik

DOI: 10.21858/msr.26.06

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono przegląd polityki rozwoju samorządu województwa mazowieckiego w okresie dwóch dekad od zmian w podziale administracyjnym Polski. Przedstawiono kontekst legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych, które określały rolę samorządów regionalnych w realizacji polityki rozwoju. Następnie przedstawiono spójność horyzontalną i historyczną polityki rozwojowej Mazowsza i zestawiono ją z problemami wynikającymi z wadliwych mechanizmów redystrybucji (tzw. “podatek Robin-Hooda”).