Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego po 2020 r. – czy stać nas na rozwój? – Sprawozdanie z konferencji

Barbara Jaworska-Księżak

DOI: 10.21858/msr.28.11

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Dnia 25 marca br., z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbyła się konferencja naukowa pt.: „Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego po 2020 r. – czy stać nas na rozwój?”, w której uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, jednostek samorządowych z kraju, pracownicy MIiR. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał pan Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, który przedstawił aktualną sytuację dotyczącą funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) i perspektywy na 2019 r.