Podstawy wolności narodu w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Zdzisław Struzik

DOI: 10.21858/msr.29.08

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Budowanie więzi społecznych pomiędzy narodami i pomiędzy naturalnymi związkami realizowanymi na różnych poziomach życia, takich jak: rodzina, szkoła, miasto i wieś oraz państwo, w którym zamieszkuje dany naród, wymaga przyjęcia podstawowych wartości moralnych, a szczególnie wolności.