Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, trzymacie w ręku najnowszy numer MAZOWSZE Studia Regionalne, który zawiera materiały powstałe na podstawie badań opracowanych na potrzeby projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.4.