Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 15

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z przyjemnością przedstawiam kolejny numer periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Jest to numer specjalny. Zawiera on zestaw artykułów poświęconych polskim doświadczeniom ostatnich 25 lat, które były czasem budowania nowego porządku prawnego i wprowadzania zasad funkcjonowania nowoczesnego, demokratycznego państwa. Doświadczenia tego okresu są zdecydowanie pozytywne i dotyczy to praktycznie wszystkich dziedzin życia publicznego. Reforma samorządowa przyczyniła się do upodmiotowienia społeczności lokalnych i regionalnych. Wysiłek inwestycyjny samorządów lokalnych i regionalnych oraz władz centralnych, szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zmienił obraz Polski.