Numer 28 dostępny

Szanowni Państwo! Zachęcamy do lektury pierwszego numeru w 2019 r. „MAZOWSZE Studia Regionalne”. W numerze m.in.:

  • Przekształcenia centrów małych i średnich miast – dawne a nowe znaczenie historycznych przestrzeni miejskich w wybranych ośrodkach Mazowsza,
  • Europejska klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla województwa mazowieckiego,
  • Element szczególny w otoczeniu – ślady. Rotunda romańska na Wzgórzu Tumskim w Płocku,
  • Ewolucja roli transportu rowerowego w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 28 w archiwum on-line