27 numer dostępny

Zachęcamy do lektury czwartego numeru wydanego w 2018 r. „MAZOWSZE Studia Regionalne”. W numerze m.in.:

  • Dynamika ludności i migracje wewnętrzne w województwie mazowieckim,
  • Efektywność i jakość czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego na tle największych uczelni,
  • Kompleksowa ocena stanu środowiska na terenach wiejskich powiatów województwa mazowieckiego,
  • Stan zachowania i walory krajobrazowe przywodnych zadrzewień topolowych Kanału Żerańskiego – metodologiczne studium przypadku.

Czytaj MAZOWSZE Studia Regionalne nr 27 w archiwum on-line