II miejsce na najlepszy artykuł

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, że artykuł p. mgra inż. Zbigniewa Cieszkowskiego pt. Renewable sources of electricity in the Mazovia region, opublikowany w 26 numerze kwartalnika „MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2018 r. zajął II miejsce w konkursie im. Ludwika Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, organizowanym przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Lista Laureatów:

I miejsce: dr Anna Bucała-Hrabia  (od 2019 r. dr hab.); Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN. Zakład Badań Geośrodowiska  (Kraków) (18,5 pkt.), artykuł pt. Land use changes and their catchment-scale environmenatal impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to fre-market economics, Geographia Polonica vol. 91/2018, s. 171–196.

II miejsce: mgr inż. Zbigniew Cieszkowski specjalista w zakresie elektroenergetyki oraz zagadnień związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii, pracownik Oddziału Terenowego w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (15,5 pkt.), artykuł pt. Renewable sources of electricity in the Mazovia region, MAZOWSZE Studia Regionalne, nr 26, s. 61–87.

III miejsce: mgr Bartosz Barański; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego (10,5 pkt.).