Nowe parki na terenach pokolejowych jako element szczególny w krajobrazie Berlina i Antwerpii

Jakub Botwina

DOI: 10.21858/msr.27.09

Nr woluminu: 27

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono możliwości rekreacyjnego zagospodarowania terenów dawnych towarowych dworców kolejowych. Jako przykłady przedstawiono dwa obiekty znajdujące się w centralnych częściach miast: Park am Gleisdreieck w Berlinie oraz Spoor Noord w Antwerpii. Parki, które zostały zrealizowane na dawnych terenach kolejowych w sposób szczególny wpisały się już w krajobraz miasta, zachowując genius loci stały się miejscem wypoczynku, a także znakomitą atrakcją turystyczną.