Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza

Anna Laszuk

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł porusza kwestie polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Brandenburgi, Île-de-France i Hagi. Wśród zdiagnozowanych, na ich obszarach, problemów znalazły się, m.in.: szybko rosnąca liczba ludności obszarów metropolitalnych, deficyt mieszkań, presja urbanistyczna na tereny zielone, zagrożenie powodziowe, a także dysproporcje w wysokości dochodów ich mieszkańców.