MSR obecny na konferencji projektu TRM

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano konferencję pt.: „Razem dla Mazowsza” podsumowującą projekt Trendy Rozwojowe Mazowsza (konferencja TRM).

W wydarzeniu tym uczestniczyli także członkowie redakcji MAZOWSZE Studia Regionalne a sam periodyk był dystrybuowany bezpłatnie wśród pozostałych gości.

Dotychczas na łamach naszego pisma ukazało się kilkanaście artykułów opracowanych na podstawie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu TRM. Warto też przypomnieć, że w nr 3/2009 publikowaliśmy część wystąpień z międzynarodowej konferencji projektu pt. „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza”.

Natomiast w nr 8/2011 zamieściliśmy obszerną relację wraz z dyskusją i fotoreportażem z konferencji pt.: „Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza”. Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza był sponsorem nr 3/2009, 8/2011, 10/2012 i 11/2012 naszego periodyku.

Więcej informacji na temat konferencji pt.: „Razem dla Mazowsza” znajdą Państwo na stronie Trendy Rozwojowe Mazowsza