Popularyzacja wiedzy o historii Mazowsza w działalności Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Tomasz Kordala

DOI: 10.21858/msr.46.04

Nr woluminu: 46

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono sposoby popularyzacji wiedzy o przeszłości Mazowsza stosowane w Muzeum Mazowieckim w Płocku od momentu jego powstania, w ramach Towarzystwa Naukowego Płockiego, w 1821 r. Miało ono charakter stricte regionalny. Zbiory tworzyły z jednej strony szkolne pomoce naukowe (minerały, aparaty fizyczne i chemiczne, globusy etc.), z drugiej zaś – ofiarowane przez nauczycieli, uczniów, obywateli ziemskich, wojskowych i księży różnorodne eksponaty, w tym liczne zabytki archeologiczne, monety, medale, okazy przyrodnicze, dokumenty etc. Na posiedzeniach naukowych referowano najnowsze znaleziska archeologiczne i numizmatyczne, organizowano inspekcje terenowe, zbierano zabytki przeszłości i umieszczano je w muzeum. Placówka ta zamarła wkrótce po upadku Powstania Listopadowego. Do jej reaktywacji doszło na początku XX w.

MSR_46_04_KordalaPobierz

MSR obecny na konferencji projektu TRM

13 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano konferencję pt.: „Razem dla Mazowsza” podsumowującą projekt Trendy Rozwojowe Mazowsza (konferencja TRM).

W wydarzeniu tym uczestniczyli także członkowie redakcji MAZOWSZE Studia Regionalne a sam periodyk był dystrybuowany bezpłatnie wśród pozostałych gości.

Dotychczas na łamach naszego pisma ukazało się kilkanaście artykułów opracowanych na podstawie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu TRM. Warto też przypomnieć, że w nr 3/2009 publikowaliśmy część wystąpień z międzynarodowej konferencji projektu pt. „Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza”.

Natomiast w nr 8/2011 zamieściliśmy obszerną relację wraz z dyskusją i fotoreportażem z konferencji pt.: „Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza”. Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza był sponsorem nr 3/2009, 8/2011, 10/2012 i 11/2012 naszego periodyku.

Więcej informacji na temat konferencji pt.: „Razem dla Mazowsza” znajdą Państwo na stronie Trendy Rozwojowe Mazowsza

Na zdjęciu m.in. dr Mirosław Grochowski – członek Komitetu redakcyjnego MAZOWSZE Studia Regionalne.

Goście konferencji z zainteresowaniem zapoznają się z archiwalnymi numerami MAZOWSZE Studia Regionalne.