Indeksacja w bazie CEJSH

Już niedługo angielskojęzyczne abstrakty artykułów publikowanych na łamach MAZOWSZE Studia Regionalne znajdą się w międzynarodowej bazie The Central European Journal of Social Scienses and Humanites. Indeksacja w CEJSH przyczyni się do zwiększenia popularności naszego pisma w kraju i za granicą. Dzięki indeksacji w bazie zagraniczni badacze będą mogli poznać dorobek naukowców z Polski, a szczególnie tych afiliowanych przy mazowieckich jednostkach naukowo-badawczych.