Modna tradycja – projekt YouInHerit Perspektywy rozwoju tradycyjnego browarnictwa na Mazowszu

Ewa Balanicka, Agnieszka Bech, Elżbieta Dominiak, Justyna Horoch, Marta Ogniewska i Piotr Pietrzak

DOI: 10.21858/msr.24.08

Nr woluminu: 24

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt YouInHerit realizowany jest od czerwca 2016 r. w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczy w nim jako partner odpowiedzialny za koordynację pakietu tematycznego. Projekt koncentruje się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym w dostosowaniu do nowych wymagań rynku.