Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych – centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie

Agnieszka Ajdyn

DOI: brak

Nr woluminu: 8

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie zadań i działań podjętych w 2010 roku przez Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (MOBR), jednostkę utworzoną w strukturach organizacyjnych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Ideą przyświecającą procesowi powołania MOBR było stworzenie profesjonalnego zaplecza analitycznego i informacyjnego, reagującego na zmieniającą się sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie.