Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)

Dariusz Gotlib

DOI: 10.21858/msr.40.07

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W grudniu 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)”. Obecnie stworzone Centrum rozpoczyna zaplanowaną działalność. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17 z Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.