Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim

Paulina Żurawicka, Monika Kierzkowska, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.34.06

Nr woluminu: 34

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zaprezentowano wyniki analizy głównych potrzeb, problemów i wyzwań związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. W celu ich identyfikacji przeprowadzono badanie ankietowe, skierowane do mazowieckich jednostek OSP. Przedmiotowa analiza pozwoliła m.in. na rozpoznanie potrzeb ochotniczych straży pożarnych w zakresie poprawy wyposażenia, podnoszenia sprawności członków jednostek do prowadzenia akcji ratowniczych oraz zebranie informacji na temat przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratowniczych. Nadesłane odpowiedzi umożliwiły także ustalenie najbardziej pożądanych przez jednostki OSP form wsparcia ich działalności.