Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część druga: po zakończeniu II wojny światowej

Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka

DOI: 10.21858/msr.35.02

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zaprezentowane w części pierwszej i drugiej artykułu warszawskie historyczne obiekty sportowe, z których najstarsze przetrwałe liczą sobie ponad 200 lat – stanowią istotny czynnik więzi społecznej. Zabytkowa architektura sportowa, tak jak i inne gmachy publiczne o walorach historycznych, są ponadto wizualnym spoiwem między tradycyjną tkanką miasta a współczesnością.