dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, członek Zespołu redakcyjnego, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Dziekan Wydziału Architektury

Członek Zespołu redakcyjnego

Afiliacja

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Dziekan Wydziału Architektury