prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Członek Rady Naukowej

Afiliacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości – Kierownik; Zaoczne Studium Doktorskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kierownik

Specjalizacja

zarządzanie w sektorze publicznym oraz w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach; bankowość i finanse, konkurencyjność i marketing, audyt strategiczny

Najważniejsze publikacje

2014, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja) i Piotr Modzelewski (redakcja)|książkaW poszukiwaniu „ekonomii społecznej”, (w:) Niedoskonała globalizacja, Warszawa, Krzysztof Opolski |artykuł2013, New approach to network in public administration, “Journal of Applied Business and Economics”, t. 14, nr 5, s. 99–109, Krzysztof Opolski, Agata Kocia, Piotr Modzelewski |artykuł2013, Pojęcie racjonalności w naukach ekonomicznych z perspektywy ekonomii behawioralnej, (w:) Ekonomia, teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Krzysztof Opolski i Tomasz Potocki |artykuł2011, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Krzysztof Wiśniewski |książka2010, Wealth Management, Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Tomasz Świst |książka2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja), Krzysztof Wiśniewski, Magdalena Werda |książka2008, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu – Centrum Doradztwa i Wydawnictw Multi-Press Sp. z o.o., Warszawa, ss. 186, Krzysztof Opolski (redakcja)|książka1998, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS CEiRB, Warszawa, ss. 138, Krzysztof Opolski |książka

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

European Group for Public Administration (EGPA)Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of LeedsConsortium of Higher Education Researchers (CHER), University of KasselInternational Research Society for Public Management (IRSPM)członek kapituły konkursu “Teraz Polska”Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”