dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska

dr inż. Małgorzata Leszczyńska-Domańska, członek Zespołu redakcyjnego, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Dziekan Wydziału Architektury

Member of the Editorial office

Affiliation

College of Ecology and Management in Warsaw, President of the Faculty of Architecture