Determinanty innowacyjności na Mazowszu

Marta Mackiewicz, Anna Dąbrowska

DOI: brak

Nr woluminu: 10

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, zrealizowanego na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, w ramach większego przedsięwzięcia badawczego „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Tematem artykułu jest innowacyjność Mazowsza jako jeden z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej regionu.