Atrakcyjność sektorów przemysłu w procesie rozwoju kraju i Mazowsza dawniej i dziś

Andrzej Karpiński

DOI: 10.21858/msr.30.02

Nr woluminu: 30

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W toczących się obecnie dyskusjach na temat przeszłości i perspektyw przemysłu w Polsce co najmniej cztery obszary wymagają, moim zdaniem, znacznie więcej uwagi i refleksji. Oznacza to wyciąganie wniosków z naszych – nie zawsze pozytywnych – doświadczeń.